Tên vị trí

Địa điểm

Mức thu nhập

Hạn nộp

Trade Marketing Leader / Offline Leader

Tp. Hcm

Thoả Thuận

31/10/2022

Hồ Chí Minh- Graphic Designer

Tp. Hcm

Thoả Thuận

31/10/2022

[KiotPro] – Lập trình viên Frontend

Hà Nội

Thương lượng

30/11/2022

[Thái Nguyên] Chuyên Viên Kinh Doanh Phầm Mềm KiotViet

Thái Nguyên

15,000,000-20,000,000

21/10/2022

Product Lead

Hà Nội

Thương lượng

31/10/2022

[Citigo] Technical Manager Flutter

Hà Nội

31/10/2022